Kombi-2” sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowym z siedzibą w Żorach, przy ul. Dębowej 7.


Udziały w spółce należą do Zdzisława Brody i Grzegorza Łakoty w stosunku: po 50%. Wspólnicy stanowią jednocześnie zarząd firmy, funkcję prezesa pełni Zdzisław Broda.


Spółkę założono w 1999 roku, w roku 2000 uruchomiła ona w Pszczynie pierwszy sklep pod nazwą MIX-2. W kolejnych latach zakupiono kompleks gastronomiczno- handlowy w Suszcu, (KARLIK, SKARBEK) a także sukcesywnie uruchamiano kolejne sklepy spożywczo- przemysłowe pod brandem MIX: w Żorach, Knurowie i Jastrzębiu Zdroju. W roku 2008 uruchomiono przy pawilonie MIX-6 w Żorach market z artykułami gospodarstwa domowego AG-DOM. W miesiącu październiku 2008 roku uruchomiono najmłodsze jednostki spółki- MIX-8 w Czeladzi, o powierzchni 800 m kw. oraz MIX-9 w Jastrzębiu Zdroju, o powierzchni 300 m. Łączna powierzchnia handlowa wynosi ponad 3800 m kw. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy prawie 200 osób z przewagą stanowisk sprzedawców. Kadrę stanowią kierownicy sklepów wraz z zastępcami, operatorzy systemów, a także pracownicy centrali –w działach księgowości oraz kadr.

Przychód z działalności przedsiębiorstw P.P.U.H. MIX oraz „Kombi-2” sp. z o.o. przekroczył w 2007 roku 35 milionów złotych i w dominującej większości pochodzi ze sprzedaży detalicznej w sklepach. Podstawowym celem działalności naszej spółki jest zaspokojenie potrzeb zakupowych społeczeństwa w sposób profesjonalny i kompleksowy. Nasza strategia zakłada dostarczanie na rynek produktów wysokiej jakości, w przystępnych cenach i w atmosferze „ciepłych” kontaktów z klientami, w myśl hasła : ”ZAKUPY DAJĄ RADOŚĆ.”

Aby efekt ten został osiągnięty, zarząd firmy dba o właściwą selekcję kadr i inwestuje w permanentne szkolenie załóg sklepów. W najbliższych latach nastąpi otwarcie kolejnych sklepów pod szyldem MIX a także centrum logistycznego firmy. Działalność inwestycyjna połączona jest z szeroką aktywnością społeczną, jesteśmy członkiem Żorskiej Izby Gospodarczej i zarazem jej partnerem w wielu programach, również międzynarodowych, współpracujemy z wieloma szkołami i innymi instytucjami oświatowymi, sportowymi ( sponsoring KS Żory) i charytatywnymi, bierzemy udział w licznych akcjach, dzięki którym jesteśmy postrzegani jako sieć sklepów przyjaznych zarówno indywidualnym klientom jak i szeroko pojętej lokalnej społeczności.